Czynność konwencjonalna - strona 65

Prawo konstytucyjne - źródła prawa

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2457

Banaszak, Preisner - Prawo konstytucyjne B.Banaszak A.PreisnerPRAWO KONSTYTUCYJNEWrocław 1996 Wydanie poprawione przez: El- ® http://strony.wp.pl/wp/eltho/I. Podstawowe wiadomości o prawie konstytucyjnym l. Pojęcie prawa konstytucyjnego i jego przedmiot a) Prawo konstytucyjne jako gałąź p...

Czynność prawna - pojęcie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847

Czynność prawna - pojęcie i rodzaje Czynność prawna jest oświadczeniem woli osoby, zmierzające...

Wykład - pełnomocnictwo (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931

- wymaga formy pisemnej, po drugie przypadek, gdzie pełnomocnik dokonuje czynności, które wymagają...

Filozofia - skrypt 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1365

uważali konwencjonalne poglądy panujące wśród ludzi za wytworzone i narzucone przez silnych dla wyzyskania...

Forma listu przewozowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1134

do wykonywania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy. Tak więc jeśli można stwierdzić, że przekaz...

Właściwość delegacyjna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2604

sprawy, czynności procesowej w określonej sprawie, będącej przedmiotem postępowania, jednemu organowi adm...