Czynność konwencjonalna - strona 45

Mix dystrybucji - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Lipowicz-Kajl
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

użytku Podział ze względu na formę organizacyjno-prawną konwencjonalna Pośrednik na każdym szczeblu...

Prawo podmiotowe i uprawnienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 728

normatywnym - zachowania psychofizyczne lub konwencjonalne podmiotu uprawnionego, z którymi sprzężone...

Leasing i formy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819

konwencjonalnym. Okres spłaty kredytu lub pożyczki jest zazwyczaj krótszy od ekonomicznego życia obiektu. Leasing...

Pytania na egzamin z przedmiotu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 98
Wyświetleń: 728

charakter przyrodniczy (naturalny), ale również konwencjonalny (społeczny), np. okres świąt, czy różnych...

Późne dzieciństwo-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1071

się na przedmiocie percepcji, treści zadania, czy kontroli czynności własnej. Dzięki uwadze możliwe jest uzyskanie...

Zasada działania prokuratury

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 322

wyższego rzędu może zlecić wykonanie pewnych czynności prokuratorowi podrzędnemu. Wyjątkiem są czynności...

Mózgowe porażenie dziecięce

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Walter Hirsz
 • Integracja Sensoryczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1015

różnorodnych objawów zaburzeń czynności ruchowych i napięcia mięśni, wywołanych uszkodzeniem mózgu...