Czynność konwencjonalna - strona 39

Wstęp do prawoznawstwa

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr hab. Bartosz Wojciechowski
  • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 2653

jest w znacznej mierze kwestią konwencjonalną. Przykład trójelementowej normy prawnej Hipoteza: wskazuje na osobę...

Wizualna kreacja

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Leon Zarzecki
  • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1141

, która jest przedstawiona w sposób konwencjonalny w przypadku każdego typu transkrypcji dokonywanej przy opisie obrazu...

Personel - wybrane zagadnienia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 112
Wyświetleń: 742

, charakteryzujących konkretne prace wchodzące w zakres wykonywanych czynności bądź pełnionych funkcji zawodowych...

Semantyka aspekt filozoficzny

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr hab. Emil Grochulski
  • Semantyka logiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

diagram: Czynności: akty sądzenia, akty komunikacyjne. Wytwory czynności: nominalne: nazwy...

KPA - Czynności procesowe

  • Uniwersytet Wrocławski
  • prof. dr hab. Barbara Adamiak
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4487

hab. Barbarę Adamiak na Uniwersytecie Wrocławskim. Notatka zawiera następujące kwestie: czynności...