Czynność konwencjonalna - strona 17

Wstęp do prawoznawstwa - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Leszek Leszczyński
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 532
Wyświetleń: 5201

, towarzystwo, czas wolny) Czyn kontra czynność konwencjonalna. Czyn - faktycznie się dziejące czynności psycho...

Czynności prawne - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

faktyczne, doniosłe prawnie, konwencjonalne) Czynności prawne mogą być: 1. Jednostronne (np. testamenty...

Język prawny i prawniczy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1533

konwencjonalnych, czyli czynności, z którymi łączy się dokonanie zmian w stanie aktualnym „Nadaję ci imię Józek :P...

Immunoprofilaktyka swoista

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Jadwiga Lenczewski
 • Metody prewencji i zwalczania oszustw i korupcji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

konwencjonalne, szczepionki markerowe, strategia DIVA, szczepionki jadalne...

Uwarunkowania dyskursu-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marek Czyżewski
 • Analiza dyskursu medialnego
Pobrań: 476
Wyświetleń: 679

konwencjonalnej rytualizacji: - pojęcie rytuału pojmowane na 2 sposoby: *święty obrzęd - uwzorowana czynność...

Metody projektowania badania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1218

, kosztów i wartości informacji oraz czynności służących zebraniu, analizie i prezentacji danych niezbędnych...

Wstęp do prawoznawstwa - skrypt

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2821

-109. Z pojęciem czynności konwencjonalnych wiąże się funkcja performatywna (dokonawcza) wypowiedzi...

Logika - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2030

jako dokonanie czynności konwencjonalnej - reguły sensu czynności konwencjonalnej. Relacje między twórcą...