Czynność konwencjonalna przykłady - strona 7

Rodzaje czynności prawnych

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. Dragun-Gertner
  • Prawo cywilne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1344

się także innych okoliczności, Przykład: wpisu do ksiąg wieczystych, zgody organu władzy. Istotą tego rodzaju czynności...

Znajomość prawa

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Ewa Załęski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1428

oraz w formie przewidzianej przez obowiązujące przepisy prawne. Jest więc ogłoszenie złożoną czynnością...

Metody planowania sieciowego

  • Politechnika Warszawska
  • dr Wojciech Terlikowski
  • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728

czynnościami. Przykład frag­mentu prawidłowo narysowanej oraz opisanej sieci zależności pokazano na rys. 2.8...