Czynność konwencjonalna przykłady - strona 6

Stosunek prawny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marek Jarentowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1029

lub nakazane. - czyny: - zgodne z prawem - niezgodne z prawem - czyny konwencjonalne - rodzaj czynności...

Podmioty prawa - Zdolność prawna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

do czynności prawnych - zdolność danej osoby do dokonywania szczególnego rodzaju czynności konwencjonalnych...

Formy derogacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • ks. dr hab. Czesław Kustra
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1939

- rozporządzenia nieklasyczne (uprawniają do dokonania czynności konwencjonalnych. !!! czynność konwencjonalna...

Czynności procesowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693

CZYNNOŚCI PROCESOWE Pojęcie: Czynnością procesową jest każda czynność podmiotu postępowania...

Pojęcie i treść czynności prawnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 826

- jest to skonstruowana przez system prawny czynność konwencjonalna podmiotu prawa cywilnego, którego treść określa...

Skrypt z prawoznawstwa

 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4718

: Czyny i czynności konwencjonalne Czyny - faktyczne zachowania psychofizyczne, których przebieg...