Czynność konwencjonalna przykłady - strona 34

Socjologia - praca zespołowa

  • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2807

zbiorowych gdzie wykonanie pewnych uporządkowanych zbiorów czynności i operacji powierza się określonej...

Wstęp do prawoznawstwa-skrypt i streszczenia

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Aneta Jakubiak-Mirończuk
  • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2009

”, „ma obowiązek”, „jest obowiązany” Wypowiedzi dokonawcze - wyrażają sens aktów konwencjonalnych, czyli czynności...

Metoda karania- opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Krzysztof Markowski
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

jest eliminacja pewnej czynności z repertuaru odpowiedzi jednostki na pewną sytuację; drugim rodzajem zmiany...

Pytania na zaliczenie

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Sylwia Badowska
  • Zarządzanie jakością
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1491

, które wymykają się konwencjonalnym metodom badawczym, nie dają się poznać za pomocą pytań bezpośrednich...