Czynność konwencjonalna przykłady - strona 21

Obowiązywanie prawa - Desuetudo

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marek Jarentowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1554

z chwilą, gdy dokonano ostatniej spośród całego łańcucha czynności konwencjonalnych składających...

Socjologia - notatki na egzamin

 • Zespół Szkól Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2870

. Natomiast zrozumienia, a nie wyjaśnienia domagają się działania racjonalne, czyli czynności refleksyjne, skalkulowana...

Wykładnia zwężająca - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1624

czynności interpretatora. Przepisy prawa może interpretować każdy. Przykłady: I. „Właściciel gruntu...

Wykład - stosunki prawne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

woli zachowań: czynów: zgodnych z prawem albo niedozwolonych, czynności konwencjonalnych: czynności...

Leki przeciwgrzybicze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Halina Sówka
 • Farmakologia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 5096

regularnie (przynajmniej raz w tygodniu) kontrolować morfologię krwi, czynność nerek i wątroby, stężenia...

Powstawanie prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1393

prawa - czynność konwencjonalna kompetentnego organu państwa, poprzez którą organ ów „żąda”, aby normy...