Czynne prawo wyborcze - strona 40

note /search

Opracowanie do egzaminu

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 1862
Wyświetleń: 4403

...l.Sokrateiska koncepcja państwa. Założenia: ostra krytyka rządów tyranów i demokracji (krytyka demokracji wynika z przekonania, że rządy nieoświeconych, tworzone na podstawie przypadkowych wyników losowania, nie mogą być skuteczne; rządy w państwie muszą się opierać na władzy, a nie na...

Skrypt - odpowiedzi na pytania

  • Uniwersytet Warszawski
  • Nauka o państwie
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1274

Funkcje nauki o polityce. Opisowa (badanie rzeczywistości politycznej poprzez ujawnienie ważnych problemów politycznych; należy określić normę, czyli określonego stanu rzeczy, wskazanie zjawisk, które tych standardów nie spełniają oraz ukazanie ewentualnych środków zaradczych, wskazanie co jest dob...

Doktryny opisowo

Pobrań: 133
Wyświetleń: 1596

Zawiera 57 stron opracowania podstawowych definicji z danej dziedziny. Porusza kwestie takie jak: przedmiot doktryn polityczno-prawnych, funkcje, ideologia polityka, władza, władza polityczna, autorytaryzm, ochlokracja, dyktatura, rewolucja, dyktatorzy, partia polityczna, pluralizm, ewolucja,...

System polityczny RP - opracowanie zagadnień

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • System polityczny RP
Pobrań: 1687
Wyświetleń: 3416

  1  SYSTEM POLITYCZNY RP      1.  Poj ę cie systemu politycznego:  System  polityczny   –  normatywne  i  faktyczne  zaleŜności  powstające  między  podmiotami  działań  polit.  (jednostkami,  grupami,  organizacjami)  w  procesie  kreacji  władzy  państwowej,  podejmowania  decyzji  oraz  egzekwo...

Historia powszechna XIX w.

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3997

UKW Andrzeja Topija, który wykłada na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Notatka składa się z niecałych 70 stron. Poruszono w niej m.in. następujące zagadnienia: secesja-styl w sztuce; polityka bałkańska Austro-Węgier w latach 1878-1903; rozwój terytorialny USA; I wojna bałkańska; II ...