Czynne prawo wyborcze - strona 29

Geneza prawa człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1022

i czynne prawo wyborcze, prawo zrzeszania się, prawo do wyrażania swoich opinii, skarg na organy państwa...

Historia administracji i ustroju

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Wiśniewska-Jóźwiak
 • Historia administracji i ustroju
Pobrań: 1729
Wyświetleń: 2611

: - prawo posiadali obywatele, którzy ukończyli 21 lat - bez różnicy na płeć - czynne prawo wyborcze...

Zagadnienia i opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 210
Wyświetleń: 833

1) GALICJA W DOBIE AUTONOMII - WŁADZE PAŃSTWOWE I SAMORZĄD. 2) ORGANIZACJA PAŃSTWA W OKRESIE BEZKRÓLEWIA 3) POZYCJA MONARCHY W KONSTYTUCJI 3 MAJA 4) WŁASNOŚĆ W I RP 5) ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH I JEJ OGRANICZENIA. 6) SĄDY W KSIĘSTWIE WARSZAWSKIM 7) WOJEWODA W II RP. 8) ŚRODKI ODWOŁAWCZE W POLS...

Samorząd - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

-10% w zależności od liczby ludności posiadających czynne prawo wyborcze. Przedmiotem inicjatywy...

Ustrój administracji publicznej RP

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
 • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 889
Wyświetleń: 5866

musi mieć: - ukończone 25 lat - nie może jednocześnie kandydować na wójta innej gminy - ma czynne prawo...

Historia władzy w europie-skrypt 3

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

SKRYPT HISTORIA WŁADZY W EUROPIE ZJAWISKO WŁADZY, WŁADZA POLITYCZNA I PAŃSTWOWA Władza - (w ujęciu socjologicznym) stosunek społeczny między dwiema jednostkami, między jednostką a grupą lub między dwiema grupami, polegający na tym, że jedna ze stron może w sposób trwały I uprawniony zmuszać drugą ...