Chwała - strona 20

Mitologia Anatolii i Syropalestyny

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Sztuka śródziemnomorska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

i przejawia się przez ofiary i obrzędy ku jego chwale. Dokumenty hetyckie opisują głównie kult państwowy...

O doniosłości wychowania szkolnego

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Dr hab. Agnieszka Wałęga
  • Historia wychowania
Pobrań: 826
Wyświetleń: 1834

a pilnymi do nauki, między gnuśnymi a dzielnymi. Niech pamiętają, że prawdziwa chwała nie na dostojności...

Maryja Matka Kościoła - referat

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski
  • Sakramentologia ogólna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 4781

zabiegając o chwałę Chrystusa staje się coraz bardziej podobnym do swego pierwowzoru szukając...

Aministracja wolnych zawodów

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

przez okręgową radę lekarzy weterynarii, zakres obowiązków, odpowiedzial­ność. Do chwał samorządu stosuje...