Chrząstka - strona 27

Biochemia - wykład 5

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

, czyli uszkadzające trzustkę. Destrukcja chrząstki stawowej - w patogenezie gośćca przewlekłego postępującego...

Biochemia - wykład 7

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 819

hiperandrogenizacji, następuje szybkie zamykanie chrząstek nasadowych, w efekcie ostateczny wzrost jest niezbyt wysoki...

Biochemia kamicy nerkowej - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Biochemia kamicy nerkowej To jest takie schorzenie przewlekłe, które polega na tworzeniu się złogów w drogach moczowych oraz w miąższu nerki. Problem jest o tyle istotny, że jest to patologia częsta. Szacuje się, że około 0,1% populacji wymaga co roku hospitalizacji z powodu kamicy nerkowej, czyli ...

Egzamin z biologii

 • Politechnika Gdańska
 • Biologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1323

chrząstka: a) szklista b) włóknista c) sprężysta d) żadna Grupa organizmów zwanych glonami stanowi...

Lipidy i pochodne

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2317

. Nadmiar kortykosteronu w organizmie działa niszcząco na dzielące się komórki chrząstki w nasadach kości...

Leki-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1127

1. Wstęp Mechanizm działania leków: Działanie leku nie jest wyłącznie funkcją jego właściwości fizykochemicznych lub jego budowy, warunkującej łączenie się cząsteczki substancji leczniczej z właściwym dla niej „miejscem” w organizmie, lecz uzależnione jest także od wielu zmiennych czynników, n...

Osteologia - Kończyna górna

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Teologia ciała
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1659

obojczyka; część mostkowo-żebrowa przyczepia się na błonie przedniej mostka i do chrząstek żeber I-VI; część...

Chemia leków wykładówki

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dr Ryszarda Żabska
 • Chemia leków
Pobrań: 924
Wyświetleń: 5243

, każdy zawiera ok 13 stron. W plikach znajdują się tabele zawierające charakterystykę wiązań chemicznych. Nazwy poszczególnych kolumn to: nazwa łacińska, nazwa polska, nazwa systematyczna, nazwa - synonim, mechanizm działania, efekt farmakologiczny, zastosowanie. Notatka stanowi świetny mate...

Vademecum fizjologi człowieka

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • prof. nadzw. dr Barbara Brokos
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2982

i chrząstek -IGF-II (czynnik wzrostowy insulinopodobny) - zbudowany z 180 aminokwasów, wydzielany...