Certyfikacja - strona 11

Kontrolowanie przedsiębiorcy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Iwona Mika
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1477

, MobiCert, Enigma S.O.I.). Informacje na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji NCCERT. Profil zaufany...

Kontrola skarbowa - organy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Organizacja i funkcjonowanie organów skarbowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

, w tym certyfikacja i wydawanie deklaracji zamknięcia, zwany dalej „audytem”; 8) badanie celowości w czasie...

Fizyka budowli - pytania egzaminacyjne Part 13

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19. Które z wymienionych budynków są zwolnione z obowiązku certyfikacji energetycznej? a) budynki...

Podstawowe informacje o projekcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. Marta Wilczek
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 749

zawodowe - działanie w projektach przez całe życie Certyfikacja osób zarządzających projektami...

Rada do spraw monitoringu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo żywnościowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

urzędowej certyfikacji, rejestracji przedsiębiorstw żywnościowych i paszowych orz wymaganiom stawianych...

Podpis elektroniczny - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Wierczyński
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1099

do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, Procedura certyfikacji.

Audytowanie systemów zarządzania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Dobski
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 126
Wyświetleń: 707

- przez niezależne organizacje zewnętrzne , takie jak te, które prowadzą certyfikację na zgodność z wymaganiami ISO...