Ceramika - strona 32

Wyniki badań oporności - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Praca inżynierska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

się wiele obszarów zastosowań nanomateriałów od ceramiki po medycynę. NaleŜy podkreślić, iŜ pojęcie nanomateriały...

SUDETY ZACHODNIE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia Śląska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1295

jest ośrodkiem garncarstwa, aktualnie ceramiki technicznej i budowlanej. Lubań - 1230, rozwinięte tkactwo...

Wietrzenie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geomorfologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2289

ceramiki (porcelany, wyrobów sanitarnych, glinianych). Minerały ilaste o właściwościach ogniotrwałych...

Fizyka budowli - cz. 4

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Dorota Bzowska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3647

przegrodach budynków takich jak: cegła ceramiczna, wapienno-piaskowa, ceramika poryzowana, betony kruszywowe...

Analiza techniczno ekonomiczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3101

ceramiki czerwonej przelicza się na pełną cegłę), ■ mierniki wartościowe (mierniki produkcji brutto...