Cecyliusz

Wykład - Minucjusz Feliks

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

. W „Oktawiuszu” przytacza zmyśloną lub artystycznie odtworzoną rozmowę pomiędzy poganinem Cecyliuszem Natalisem...

Cyprian z Kartaginy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 959

pod dużym wpływem prezbitera Cecyliusza i przyjął sakrament chrztu. Cyprian będąc jeszcze katechumenem...

Rzym-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

. Był to zbiór książek z willi Pizonów. Podobny księgozbiór pochodzący z willi bankiera Lucjusza Cecyliusza...

Nauki o komunikowaniu - notatki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Zenon Hanas
 • Nauki o komunikowaniu
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 2114

2012-01-07  1  Nauki o komunikowaniu   Szkicownik pomocny do nauki  Tylko do użytku wewnętrznego    Wydawnictwa periodyczne   „Zeszyty Prasoznawcze" (od 1956)   „Rocznik Histori  Prasy Polskiej" (od 1998)    „Studia Medioznawcze" (od 2000)    „Media i Kultura" (od 2006)    „Rocznik Prasoznaw...

Starożytny Rzym - literatura, architektura, malarstwo, filozofia, praw...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia starożytna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 6951

Część "Malarstwo rzymskie" porusza zagadnienia takie jak: dekoracje, przedmioty o charakterze ludowym, mozaika, portret. Część "Prawo rzymskie" porusza zagadnienia takie jak: początki prawa, ustawa XII tablic, procedura sądowa w okresie republiki, Edykt Karakalli, Ius gentium, Gaius, Ius civile, Iu...

Wstęp do Pisma Świętego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Waldemar Linke
Pobrań: 154
Wyświetleń: 924

opinię poganina Cecyliusza, że wróżbici są „przez Boga natchnieni i złączeni...