Cło i polityka celna - strona 72

Incoterms 2010

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Małgorzata Domiter
 • Rozliczenia międzynarodowe
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3304

od sprzedającego dokonania odprawy celnej w eksporcie, gdy ma ona zastosowanie oraz poniesienia kosztów cła...

Historia gospodarcza - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Bik
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3402

przez szlachtę polityki ograniczającej wpływy mieszczaństwa – taxy wojewodzińskie, cła dla mieszczan, zakaz...

Bilans płatniczy i wymiana międzynarodowa

 • Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi
 • mgr Agnieszka Włodarczyk-Śliwkiewicz
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3115

nie angażuje się bezpośrednio na rynku walutowym w ustalenie kursów; jednakże w ramach swojej polityki...

Organizacje integracyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

z Midzynarodowym Funduszem Walutowym oraz Bankiem wiatowym w zakresie handlu, rozwoju i polityki walutowej. wiatowa...