Cło i polityka celna - strona 56

Makroekonomia- wykład 13

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szudy
 • Makroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1232

i wydatki państwa związane z realizacją przyjętej polityki społeczno-gospodarczej Funkcje: fiskalna...

Niemcy - XIX I XXw. - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1267

szeroki zakres:  polityka zagraniczna,  cła, waluta i inne sprawy gospodarcze dot. wspólnych celów...

Finanse międzynarodowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2030

polityki pieniężnej przez instytucje ponadnarodowe, emisja wspólnego pieniądza i prowadzenie wspólnej...

Sparteca-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowa integracja gospodarcza
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2317

towary, których nie obciążono żadnymi cłami i innymi barierami handlowymi. Druga lista zawierała artykuły...

Gospodarka otwarta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1022

może oddziaływać na zmiany przy pomocy narzędzi polityki handlowej ale także fiskalnymi i monetarnymi. Kontyngenty...

Integracja europejska (skrypt)

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Integracja europejska
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 2240

Union) - FTA + utworzenie wspólnej taryfy celnej i ujednolicenie całej polityki handlowej wobec państw...