Byt jako byt - strona 22

Skrypt - filozofia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 714
Wyświetleń: 1036

tego, co spala" Do ognia wszystko dąży Byt jest nieustannie zmienny „pantha rei” - wszystko płynie Procesami...

Międzynarodowe stosunki kulturalne- wykłady

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Radosław Damian Zenderowski
 • Międzynarodowe Stosunki Kulturowe
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1092

- nie ogranicza się do tego co tu i teraz, do sfery empirycznej, to człow. który kontempluje byt i byt świata...

Filozofia - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4599

światem istnieje świat idei, którego cechą jest pełnia i doskonałość. Jest to byt niematerialny, znajdują...

Miëdzynarodowe stosunki kulturowe- skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Radosław Damian Zenderowski
 • Międzynarodowe Stosunki Kulturowe
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2366

społeczne innowacyjne rozwiązania i postęp. „Człowiek kultury nieprzerwanie kontempluje swój byt i byt...

Logika prawnicza - kompedium

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 1477
Wyświetleń: 2163

Rozdzia ł I KLASYCZNY RACHUNEK ZDA Ń . Klasyczny rachunek zdań (w skrócie KRZ) jest jednym z najprostszych systemów logiki formalnej. W praktyce może on służyć do sprawdzania poprawności wnioskowań, czyli takich procesów myślowych, podczas których na podstawie uznania za prawdziwe jednych zdań (prz...

Socjologia - ściągi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 399
Wyświetleń: 5397

. Przedstawiciel socjologizmu, socjologia ma swoje metody badań, społeczeństwo ma swój odrębny byt...