Bigamia - strona 6

Socjlogia pytania testowe

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1127

z członkami tej samej grupy (klasy, warstwy), do której się należy, nazywamy: a) bigamią b) monogamią c...

Wstęp do prawoznawstwa - wykłady

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • prof. dr hab. Leszek Leszczyński
  • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 532
Wyświetleń: 5201

w związku małżeńskim. Zakaz bigamii. KRiO. Kto zawiera małżeństwo mimo, że pozostaje w związku małżeńskim...

Socjologia - test - Charyzma

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • mgr Wojciech Kowalik
  • Socjologia
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2870

z członkami tej samej grupy (klasy, warstwy), do której się należy, nazywamy: a) bigamią b) monogamią c...

Prawo cywilne zagadnienia

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Prawo cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 966

.choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy 4.bigamia-nie może zawrzeć małżeństwa osoba...