Bezpieczeństwo zewnętrzne - strona 66

Koszty zewnętrzne w transporcie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1792

Koszty zewnętrzne w transporcie –ich rodzaje oraz metody i formy internalizacji tych kosztów...

PREZYDENT

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Ryszard Piotrowski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1022

ma stać prezydent - suwerenność, integralność, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne - ma 2 funkcje...

Intefracje - referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ryszard Zięba
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1127

są także czynniki historyczne, polityczne, względy bezpieczeństwa, w tym nierozwiązane konflikty między państwami...

Prawa człowieka - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 819

następujące wartości prawne chronione: -prawo do życia -wolności i bezpieczeństwo osobiste -zakaz więzienia...

Rekrutacja - Model sita

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1337

jest zdecydowanie więcej aniżeli miejsc pracy. Taki system nie sprzyja poczuciu bezpieczeństwa, lojalności...

Rachunek kosztów zmiennych- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Pfaff
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1470

nad jednostkowym kosztem zmiennym. Wskaźnik bezpieczeństwa (wskaźnik marży bezpieczeństwa) - im ułamek...

Prawo Konstytucyjne - Konstytucja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK dr hab. Janusz Koczanowski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1687

państwa i kieruje jego wykonaniem Zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa oraz porządek...