Bezpieczeństwo zewnętrzne - strona 518

Etyczny aspekt zarządzania

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

prawnej, wolności słowa, swobody wyboru, zdrowia i bezpieczeństwa, wolności sumienia pogląd oparty...

Polskie propozycje zjednoczenia Europy - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

wspólną politykę zagraniczną i obronną oraz tworzył wspólny system bezpieczeństwa ogólnoeuropejskiego...

Wykład - Prawo międzynarodowe Publiczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 532

być zgodne z porozumieniem WTO. Nadrzędność o charakterze zewnętrznym mamy także w innych traktatach...

Skrypt (3)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

następujące kryteria: celowości, realności, ekonomiczności, bezpieczeństwa i higieny pracy...

Wykład - Mobilność zawodowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Anna Lipka
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

, województwa) lub polityczne (państwo) -migracje zewnętrzne - przemieszczanie się ludności z danej jednostki...