Bezpieczeństwo zewnętrzne - strona 507

Przedsiębiorstwo na rynku finansowym

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Teresa Gostkowska-Drzewicka
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 98
Wyświetleń: 903

i bezpieczeństwo obrotu giełdowego. Prawo akcjonariuszy do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Walne zgromadzenie...

Różne koncepcje praw jednostki

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1379

koncepcji liberalnej, miało być tylko instrumentem zapewniając porządek wewnętrzny i bezpieczeństwo...

Wydatki JST

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Maria Jastrzębska
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1967

, bezpieczeństwa i porządku wewnętrznego Decydujący wpływ na poziom i strukturę wydatków JST: Ustrój społeczno...

Prawo Unii Europejskiej - notatki 3

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805

i policyjna w sprawach karnych - Europejska Przestrzeń Bezpieczeństwa. I filar ponadnarodowy, dwa pozostałe...

Rynek pracy - prawo Okuna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Ewa Kosycarz
 • Finanse
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1568

i przekwalifikowanie kadr, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz pozostałe wydatki, obejmujące m.in.: delegacje służbowe...

Teologia moralna fundamentalna - wykład 5

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Krzysztof Kietliński
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 3346

wyjawiać tajemnic, które naruszałyby sprawiedliwość. Dobro i bezpieczeństwo drugiego człowieka, czy dobro...

Konstytucyjne zasady działalności sądów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 476

się do wszystkich rozpraw, ale możliwe ograniczenia ze względu na moralność, bezpieczeństwo, porządek publiczny, ochronę...