Bezpieczeństwo zewnętrzne - strona 485

Pytania na zaliczenie ćwiczeń

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1309

, bezpieczeństwem, a także potrzeby dodatkowe związane na przykład z możliwością uprawiania sportu czy rekreacji...

Monarchie absolutyzmu - administracja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

(sprawy bezpieczeństwa państwa, nadużyć urzędniczych); Sąd Próśb (sprawy cywilne); Sąd Wysokiej Komisji...

Powstanie i rozwój sejmów-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia Polski
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1568

, których funkcjonowanie nie było w stanie zapewnić ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Pojawiła...

Bulimia opis choroby - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Propedeutyka medycyny
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1295

i utrzymywania wagi, budowanie poczucia bezpieczeństwa psychicznego i poczucia własnej wartości, kształtowanie...

Opracowanie pytań na egzamin

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Zbigniew Głuszczak
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1064

) ze względu na obszar (wewnętrzne, zewnętrzne) Saldo migracji - różnica między liczbą emigrantów, a liczbą...