Bezpieczeństwo zewnętrzne - strona 479

Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

konstrukcji, z tym że wkładki na zewnętrznych płaszczyznach powinny osłonić szczelinę, c) taśm - przyklejonych...

Podstawy dydaktyki - zagadnienia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki
 • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1379

, może być wyko­rzystywany do różnych celów, duża pamięć wewnętrzna (operacyjna) i zewnętrzna, duża szybkość obliczeń...

Pojecie makroekonomii

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1099

w gospodarkach ( ograniczenie inflacji ) 4. Równowaga zewnętrzna ( zrównoważony bilans płatniczy, większy import...

Związek miedzy ogrodem a pałacem

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Artur Kwaśniewski
 • Historia założeń ogrodowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973

do stozków i kuli -fizycznie zamknieta z dwóch stron a wizualnie otwarta na zewnętrzny krajobraz...

Pojecie przedsiebiorstwa- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693

, który nie decydował. Jest samodzielność: - wewnętrzna - zewnętrzna Ona jest warunkiem ponoszenia odpowiedzialności...