Bezpieczeństwo zewnętrzne - strona 46

Logistyka - zadania z kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Iryna Manczak
 • Logistyka
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2807

przedsiębiorstwa otrzymało propozycję produkcji niektórych części od firmy zewnętrznej. Zaproponowano wytworzenie...

Opracowane zagadnienia na test z metod.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1512

, wynikającej z niedoskonałej wiedzy o prawach rządzących procesami zewnętrznymi” zaproponował: A. Willet Zespół...

Zmiany w organizacji i organizacje sieciowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 826

można przewidzieć tylko z pewnym prawdopodobieństwem Przyczyny zewnętrzne , jakimi są organizacje, które maja wpływ...

System walutowy- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Joanna Zofia Żabińska
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1015

). Optymalny system walutowy, doprowadzający do równowagi zewnętrznej i wewnętrznej. System dewizowo-złoty...

Koszty pracy w rachunkowości- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz
 • Koszty pracy w rachunkowości
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1456

beneficjentów. Koszty pośrednie obejmują m.in. niższą produktywność, bezpieczeństwo, zakłócenia regularnych...

Analityczna koncepcja prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1533

bytu, dostępność poznania świata zewnętrznego, nierozłączność wartości i prawa) 2. Teoriopoznawcze...

Motywacja - analiza porównawcza

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jerzy Rybicki
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064

EGZYSTENCJALNE WARUNKI MOTYWACJI BEZPIECZEŃSTWA PRZYNALEŻNOŚCI SPOŁECZNE AFILACJI UZNANIA ROZWOJOWE OSIĄGNIĘĆ...