Bezpieczeństwo zewnętrzne - strona 447

Transpiracja perydermalna - omówienie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1316

dużej, nawet 100% wilgotności względnej atmosfery zewnętrznej. Transpiracja szparkowa - dyfuzja...

Tensor naprężenia - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Paweł Kamiński
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1456

materiału do powracania do pierwotnej postaci po usunięciu siły zewnętrznej, która spowodowała odkształcenie...

Ochrona przeciwporażeniowa - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. Stanisław Malikowski
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

oddychania - zakłócenia w pracy serca (zatrzymanie, asystoria) - oparzenia (wewn i zewn) - Działanie...

Materiały do rusztowań stalowych

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

1,80 lub 3,60 m, — na stężenia 3,60 m. Średnica zewnętrzna wszystkich rur wynosi 48,3 mm, grubość...

Miejsca gromadzenia odpadków starych

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

, powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośred­nio budynku do zewnętrznej...