Bezpieczeństwo zewnętrzne - strona 406

Teorie osobowości Erich Fromm

 • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 1638
Wyświetleń: 4228

charakterystyczny jest dla gatunku ludzkiego - Wolność pozbawia ludzi poczucia bezpieczeństwa, dlatego też starają...

Finanse publiczne - fundusze celowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Renata Papież
 • Finanse publiczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2016

Bezpieczeństwa Publicznego (dysponent – minister właściwy ds. wewnętrznych), Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych...

Pakt praw obywatelskich i politycznych 1966

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

obywatelskich. Artykuł 9 1. Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Nikt nie może być samowolnie...

Transport lotniczy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 938

jednostkowy produkowanej usługi - wysoka niezawodność i bezpieczeństwo - niska pracochłonność obsługi...

Transport morski

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1239

, czystej) ; grodzie poprzeczne i wzdłużne (bezpieczeństwo i nawigacja) o uniwersalny 8 – 100 tyś DWT o zb...

Ewolucja teorii zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1197

się w hierarchię: potrzeby samorealizacji, szacunku, przynależności, bezpieczeństwa, fizjologiczne. McGregor...

Menadżer i jego rola

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 546

. Są one motorem ludzkiej aktywności. Hierarchia potrzeb: fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności "uznania...

Konflikty norm prawa cywilnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

bezpieczeństwo obrotu i pewność co do treści stosunku prawnego. Np. zawarto umowę pożyczki. W chwili X odsetki...