Bezpieczeństwo zewnętrzne - strona 330

Rozwiązywanie konfliktów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Lidia Świeboda-Toborek
 • Negocjacje
Pobrań: 91
Wyświetleń: 868

wymianie informacji Używaj gestów pojednawczych Zapewnij sobie i drugiej stronie poczucie bezpieczeństwa...

Ograniczenie praw i wolności

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 966

następujących zasad: bezpieczeństwa państwa porządku publicznego środowiska zdrowia publicznego moralności...

Postępowanie przed Trybunałem Stanu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1491

, że bezpieczeństwo państwa lub ochrona tajemnicy państwowej; oskarżony ma prawo do obrony i wszystkie gwarancje...

Okres Polski Ludowej.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 714

najdrastyczniejsze praktyki aparatu bezpieczeństwa, ale nie zmieniono systemu. Ograniczono rolę Rady Państwa...

Obciążenia budowli podziemnych

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1407

, a z ustaleń normowych może jedynie wykorzystać odpowiednie współczynniki bezpieczeństwa konstrukcji. Ogólnie...

Teoria konstrukcji podziemnych

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

maksymali­zacji jego bezpieczeństwa i minimalizacji kosztów realizacji budowli podziemnych. Podział budowli...

Transport poziomy

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931

urobku, materiałów budowla­nych i prefabrykatów, z drugiej zaś - zapew­nić bezpieczeństwo...

Urządzenia śluzowe

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

przestrzeni w komorze śluzowej. Śluza bezpieczeństwa umieszczona w górnej części wyrobiska jest przystosowana...

Warunki termiczne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

podziemnym jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa i higieny pracy. Właśnie ze względu na przewidywaną...

Zastosowanie sprężonego powietrza

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

bezpieczeństwa robót, ponieważ groziłoby przerwaniem szczelności nadkładu i ucieczką powietrza. Praktycznie...