Bezpieczeństwo zewnętrzne - strona 259

Analiza udziału w rynku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza rynków zagranicznych
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1953

. - efekty dla poszczególnych rynków Efekt popytowy- uwzględnia wpływ warunków zewnętrznych na obroty...

Emocje samoświadomościowe

 • dr Krystyna Golonka
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3010

lub zewnętrzna )czynnik poznawczy dotyczy tu oceny własnej osoby w kategorii atrybucji szczegółowych(dot...

Wewnętrzne odwodnienie budowli

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

od stop­nia zewnętrznych zabezpieczeń przeciwwodnych. Zadaniem takiego odwodnienia jest ujęcie i odprowadzenie...

Wykonanie wykopów szerokoprzestrzennych

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 616

. Sze­rokość wykopu przystosowujemy do zewnętrznego obrysu obudowy uwzględniając do­datkową przestrzeń roboczą...

Ustrój państwa w liberalizmie- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

porządku wewnętrznego i obrony zewnętrznej oraz ścisłego rozgraniczania sfery prywatnej od sfery publicznej...