Bezpieczeństwo zewnętrzne - strona 243

Suwerenność- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi (suwerenność zewnętrzna) oraz samodzielność...

Terminy paleontologiczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Marek Jońca
 • Geologia historyczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1239

- zewnętrzna część ścianki Koralowce Fragmokon - Komory powietrzne Belemnity, amonitowate, głowonogi Glabella...

Wyznaczanie modułu younga

 • Politechnika Śląska
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2576

to po ustąpieniu działania siły zewnętrznej siły wewnętrzne przywracają cząstkom położenie pierwotne. ODKSZTAŁCENIE...

Psychologia polityki - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jolanta Miluska
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3899

i zewnętrzna eksperymentu   wyższa trafność wewnętrzna gdy: pewność gdy tylko zmienna niezależna wpływa...

Administracja publiczna - komplet wykładów

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Małgorzata Myśliwiec
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1967

administracyjną jako formę indywidualnego zewnętrznego aktu administracyjnego /jednostronne władcze działanie...

Badania społeczne w praktyce. Badania niereaktywne.

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Malgorzata Krywult-Albańska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 1365
Wyświetleń: 8260

a rzetelnością. → kodowanie treści jawnych (widocznej, zewnętrznej części przekazu) - jest analogiczne...

Egzamin - prof. dr hab. Jerzy Gwizdała

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 770
Wyświetleń: 3997

(bilans na dany dzień) · Rachunek wyników · Rachunek przepływu środków pieniężnych 13. zewnętrzne czynniki...