Bezpieczeństwo zewnętrzne - strona 21

Jakość w ekonomice przedsiebiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1204

zachowania cech użytkowych); bezpieczeństwo użytkowania rynkowy Koszty jakości To nakłady poniesione...

Ekonomika przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2016

zachowania cech użytkowych); bezpieczeństwo użytkowania rynkowy Koszty jakości To nakłady poniesione...

Podstawy prawne budżetu zadaniowego

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1428

31,5 1,4 0,5 8,3 22,9 0,7 7,7 WYDATKI PAŃSTWA PONOSZONE SĄ NA: bezpieczeństwo publiczne, organy władzy...

NATO

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1757

. POLSKA W SOJUSZU PÓŁNOCNOATLANTYCKIM 1. Międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa Polski...

Geneza i cele EWG

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1064

jednolitych standardów i norm bezpieczeństwa. Instytucje Euroatomu pierwotne, takie jak Rada Ministrów...

Zarządzanie kryzysowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Michał Brzeziński
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 609
Wyświetleń: 3423

, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają...