Bezpieczeństwo zewnętrzne - strona 183

Prawo Europesjkie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo europejskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1071

z postanowieniami traktatu Unia Europejska:zapewnia ludziom przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości...

Doktryny- skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dariusz Makia
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1785

ich chronić i zapewniać bezpieczeństwo. Prawo skierowane było do wszystkich obywateli. Co to jest stan natury...

Pojęcie planów reagowania.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Bezpieczeństwo publiczne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1232

BEZPIECZEŃSTWA. Do podstawowych zadań RCB ( Rządowe centrum Bezpieczeństwa) należy dokonywanie pełnej analizy...

Martin Buber - Problem Człowieka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Ewelina Widawski
 • Teoria i filozofia kultury
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1680

. Arystoteles - (kosmologiczna próba zyskania bezpieczeństwa) Wymiar , w którym człowiek poznaje samego siebie...

Outsourcing - cele, typy, warunki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bogdan Rogoda
 • Zarządzanie MSP
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2499

firmie zewnętrznej, specjalizującej się w danej dziedzinie. Warunek ekonomiczności outsourcingu: Cele...

Opracowanie do egzaminu mikrosocjologia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Slany
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 966
Wyświetleń: 2870

, na które składają się jednostka oraz wzajemnie powiązane i zdeterminowane czynniki środowiska zewnętrznego...

Archiwizacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Wojciech Mąka
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1302

informatycznych wykorzystuje się zestawy streamerów, zwane macierzami taśm, aby osiągnąć najwyższe bezpieczeństwo...

Rodzaje materiałów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Jolanta Kozłowska
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2331

Tematem przewodnim notatki są rodzaje materiałów. Informacje zawarte w pliku poruszają kwestie takie jak: moduły sprężystości, odkształcenie, prawo Hooke`a, wiązania między atomami, struktura krystaliczna, ruch dyslokacyjny, defekty powierzchniowe, stopy metali, wykresy fazowe, krystalizacja sto...