Bezpieczeństwo zewnętrzne - strona 161

Pojęcie finansów

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1106

Pojęcie finansów Finanse - to proces gromadzenia i rozdziału zasobów pieniężnych a w potocznym rozumieniu tego pojęcia same zasoby pieniężne którymi dysponują publiczne i prywatne podmioty gospodarcze (ujęcie dynamiczne) Finanse - to specyficzny rodzaj stosunków ekonomicznych, które powstają w ...

Restrukturyzacja a TQM - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 602

koncentruje się na wymaganiach klientów. 2.Klient wewnętrzny jest tak samo ważny jak klient zewnętrzny. 3...

Uwarunkowania polityki społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 1316
Wyświetleń: 4823

: Uwarunkowania zewnętrzne (charakter ekonomiczny); Wewnętrzne uwarunkowania (procesy w kraju); Ustrojowo...

Potencjał zakłócający Ziemi- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek
 • Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2758

. Zatem potencjał zakłócający T jest potencjałem grawitacyjnym i w przestrzeni zewnętrznej jest on funkcją...

George Berkeley - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 868

one z wyobraźni podmiotu idee, które nie są wytwarzane w dowolny sposób, ale powstają w wyniku zewnętrznego...

Pojecie i cechy suwerenności

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1127

wewnętrznych i zewnętrznych i prawnie nieograniczona Cechy: 1)Pierwotny charakter - nie wyprowadza...