Bezpieczeństwo zewnętrzne - strona 134

Inspektor kolejnictwa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

kolejowych,   4)  bezpieczeństwa ruchu kolejowego - jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, zwany dalej...

Organizacja narodów zjednoczonych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Wasilewski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1449

Rady Bezpieczeństwa -mają szczególne prawa i obowiązki w zakresie utrzymania pokoju i bezpieczeństwa m...

Streszczenia tekstów Helen Bee

 • dr Mariola Wasilewska
 • Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia
Pobrań: 1862
Wyświetleń: 3780

bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego, poznawcza. Dziecko czuje się bezpieczne, kiedy: Rodzice nie zmieniają...

Zagadnienia wykładowe.

 • Politechnika Gdańska
 • Tworzenie przedsiębiorstw
Pobrań: 133
Wyświetleń: 672

firmy – wyłącznie pewnych działów firmy i tworzenie z nich nowych firm, fuzje, - zewnętrzne, robione...

Potrzeby ludzkie, ich struktura i znaczenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I WARTOŚCIĄ KAPITAŁU LUDZKIEGO ORGANIZACJI
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1834

do zaspokojenia potrzeb niższego rzędu (fizjologicznych, bezpieczeństwa), a po ich względnym zaspokojeniu...

Motywacja wg maslowa

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1862

fizjologiczne (pragnienie, głód, posiłek), krok wyżej umiejscowione są potrzeby bezpieczeństwa...

Nauka o przedsiębiorstwie zagadnienia

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1330

celów. Wybory te dotyczą : - Kształtowania wewnętrznych relacji ekonomicznych - Zewnętrznych relacji...

Psychologizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1610

i rozwinęli m.in. neofreudyści. - Możemy je podzielić na dwa rodzaje: Czynniki zewnętrzne takie jak społeczne...

Motywowanie w przedsiębiorstwie ZZL

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 5761

behawioralnym decydujące znaczenie w wyjaśnianiu zachowań człowieka przypisuje się czynnikom zewnętrznym...