Bezpieczeństwo zewnętrzne - strona 108

Układ odniesienia- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Andrzej Kwinta
 • Pomiary przemieszczeń
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1484

są przemieszczenia (wewnętrzna lub zewnętrzna) Układ odniesienia= baza odniesienia + układ współrzędnych Baza...

Równania sił przekrojowych

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1491

Jest to funkcja wektorowa 2 wektorów (promienia wodz cego punktu i normalnej zewn trznej przekroju), okre laj ca...

Działalność społeczno - organizatorska

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 4410

administracji może zarówno wystąpić w sferze wewnętrznej jak i zewnętrznej. Może mieć charakter samodzielny...

Płynna nowoczesność- streszczenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksander Lipski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 3143
Wyświetleń: 4753

jej wyrażenia. Ludzie nie chcą „wglądu” wgłąb siebie, gdyż naiwna prostoduszność daje im poczucie bezpieczeństwa...

Marketing - podstawy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1407

, mają swoje minimum i maksimum- są mierzalne, muszą być zaspokojone (fizjologiczne; bezpieczeństwa;) muszą...

Wolność pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 945

jako konieczności zapewnienia całkowitego spokoju i bezpieczeństwa każdemu zgromadzeniu Dopuszczalne ingerencje...