Bezpieczeństwo zewnętrzne pojęcie - strona 95

Jakość w ekonomice przedsiebiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1176

zachowania cech użytkowych); bezpieczeństwo użytkowania rynkowy Koszty jakości To nakłady poniesione...

Ekonomika przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1988

zachowania cech użytkowych); bezpieczeństwo użytkowania rynkowy Koszty jakości To nakłady poniesione...

Morfologia miasta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3045

Morfologia miasta jest to nauka o budowie wewnętrznej i zewnętrznej organizmu miejskiego...

Psychologizm i psychosocjologia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1568

zjawiska społeczne, jaki ich przejawy lub zjawiska pochodne. 1. Pojęcie psychologizmu Psychologizm...

Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1015

, którzy nie mieli o nim pojęcia, to krytykowali niektóre elementy: pojęcie przestępstwa, problem winy, powiązania...

Energetyka - konspekt

 • Politechnika Wrocławska
 • Energetyka a środowisko
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1344

z kogeneracji i odnawialnych źródeł w całkowitej produkcji energii. Certyfikaty zielone -pojęcia podstawowe...

Polityka Społeczna - zasady i style

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Małgorzata Zamojska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2828

. Wartościami związanymi ze stanem zaspokojenia potrzeb są np. bezpieczeństwo socjalne, dobrobyt, zdrowie...

Ustrój administracji publicznej RP

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
 • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 938
Wyświetleń: 6020

ogólna prawa administracyjnego”. Zerówka - ustna Egzamin testowy. Konspekt: Pojęcie administracji...