Bezpieczeństwo zewnętrzne pojęcie - strona 251

Pojęcie myśli politycznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 861

Pojęcie myśli politycznej, twórcy, źródła, podstawowe kategorie Myśl polityczna - refleksja nad tą...

Nihilizm - pojęcie i znaczenie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Raniszewska-Wyrwa
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2289

przez św. Tomasza z Akwinu. Odrodziła się w filozofii Kartezjusza (R. Descartes), który wprowadził pojęcie...

Naczelne zasady procesowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1316

zasady śledczości ( jako zasady abstrakcyjnej ). Pojęcia zasad abstrakcyjnych i konkretnych nie odnoszą...

Problematyka systemów społecznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teorie systemów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1281

od otoczenia (czynników zewnętrznych); ich utrzymywanie i rozwój zależy od wymiany z otoczeniem; to pojęcie...

Egzamin gr 2, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Barbara Sawicka
 • Towaroznawstwo surowców i produktów roślinnych
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1981

. Pojęcie „dobro” w znaczeniu zbliżonym do pojęcia „towar”- dobra komplementarne, substytucyjne...

Czyn - omówienie(I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Cieślak
 • Prawo karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931

dotyczących pojęcia czynu. a) TEORIA NATURALISTYCZNA KAUZALNA ( Belling, F. Liszt, G. Radbruch )- zachowanie...