Bezpieczeństwo zewnętrzne pojęcie - strona 204

Deficyt budżetowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Kamila Bielawska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 833
Wyświetleń: 2212

DEFICYT BUDŻETOWY POJĘCIE DEFICYTU BUDŻETU PAŃSTWA Różnica między dochodami a wydatkami budżetu...

Teorie zarządzania a pracownik - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Danuta Tabin
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 105
Wyświetleń: 630

i zewnętrzna- lata 80-90 XX w. W ramach tego nurtu narodziło się ZZL zaczęto kłaść coraz większy nacisk...

Klasyczny liberalizm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 938

z despotyzmem królewskim. Pojęcie liberalizm jest wieloznaczne: -> postawa człowieka -> ekonomia -> filozofia...

Podstawy finansów przedsiębiorstwa

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

WYKŁAD XII PODSTAWY FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA Pojęcie finansów przedsiębiorstwa. Funkcje finansów...

Teoria Kurta Lewina

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1834

uzależnione, współzależne. Ważne dla Lewina jest pojęcie przestrzeni życiowej czyli rzeczywistość...

Separacja, zbieranie danych doświadczenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

, w których istnienie przedmiotu stwierdza się pośrednio, przy pomocy rozumowania, lub uprzedniej analizy pojęcia...

Nieświadomość zbiorowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Florian Drozd
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

Styl Typ Pojęcie typu wg W. Sterna: Typ to: „dominująca dyspozycja psychiczna bądź psychofizyczna...