Bezpieczeństwo zewnętrzne pojęcie - strona 199

Rozwój archeologii

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Marian Małecki
 • Archeologia prawa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1414

była ta cywilizacja. Był to punkt zwrotny. Zaczęto badać sfery ducha: kulturę, intelekt, jak rozumiano pewne pojęcia...

Nacjonalizm - klasyfikacja, rodzaje, nurty

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1806

miejsce po 1864r. kiedy pojęcie „narodu szlacheckiego” ustąpiło miejsca pojęciu narodu polskiego...

Kultura jako wyróźnik człowieka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Barbara Szacka
 • Socjologia
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 3801

jest to jak się je, lub czym się je, a nie to co się je. 2. Pojęcie tak rozumianej kultury nie ma charakteru wartościowego...

Socjologia Kultura - notatki z 2 semestru

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Aleksandra Bronk
 • Socjologia kultury
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1029

( takie, które realizujemy nie mając pojęcia, ze zachowujemy się zgodnie z nimi) Wartości kulturowe - reguły...

Innowacyjność i jej rodzaje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Mirosław Otto
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4011

gospodarczej lub do świadczenie nowych usług". Jest ona wg niego raczej pojęciem ekonomicznym lub społecznym...

Stosunek administracyjno-prawny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1232

w stosunku cywilnoprawnym- trzeba odwołać się do sądu. Źródła prawa administracyjnego (pojęcie). Źródłami...