Bezpieczeństwo zewnętrzne pojęcie - strona 188

Terapia Transgeneracyjna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Psychoterapia i psychopatologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2562

lojalności współmałżonków. Oprócz pojęcia lojalności bardzo ważne dla transgeneracyjnej terapii rodzin...

Zakres moralności indywidualnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
 • Etyka urzędnicza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

tej odnoszone są zazwyczaj pojęcia sprawiedliwości i równości, zysku i wyzysku. Wyróżnienie reguł moralności...

Grupa społeczna a zespół

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

Grupa społeczna: pojęcie, typy, charakterystyka. Grupa społeczna - co najmniej 2-3 osoby, pomiędzy...

Kategorie sprawiedliwości społecznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

pojęcie sprawiedliwości; nawiązuje do koncepcji umowy społecznej - starał się stworzyć alternatywę...

Podstawy rekreacji-pytania na egzamin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Irena Dudkowski
 • Podstawy rekreacji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2338

? Jak zmienia się w wysiłku fizycznej o różnej intensywności? 16. Wytłumacz pojęcie wentylacji. Podaj jednostkę...

Marketing - wykłady

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Wojciech Pizło
 • Zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

konsumentów Pojęcie konsument określa często rolę społeczną pełnioną przez jednostki i gospodarstwa domowe...