Bezpieczeństwo zewnętrzne pojęcie - strona 187

Zarządzanie -system

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

pracy wyrosła z pojęcia podziału pracy; specjalizacja stanowisk pracy jest naturalną konsekwencją...

Filozofia polityczna - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Edyta Balcerek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1561

1. Czym jest filozofia polityczna? Krótka historia pojęcia polityki. Filozofia polityki...

Szczęście z perspektywy fizyki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Psychologia jakości życia zajmuje się jakością życia czy też szeroko pojętym dobrostanem psychicznym Jakość...

Motywowanie i wynagradzanie - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Iwona Janina Wierzbicka-Damska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1463

 na kogoś”1. Motywacja jako pojęcie zawiera się w słowach: ,, intencja,  zamiar, chęć, pragnienie, życzenie...

Gromadzenie dóbr publicznych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Maciej Feliks
 • Finanse publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

z uspołecznienia wymagała gromadzenia dóbr publicznych, takich jak: publiczne środki transportu, bezpieczeństwo...

Komunikowanie z otoczeniem - ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Ewa Jaska
 • Komunikowanie z otoczeniem
Pobrań: 448
Wyświetleń: 6454

) - jest pojęciem szerszym i bardziej ogólnym, jej trzon tworzą normy zwyczajowe i prawne regulujące funkcjonowanie...