Bezpieczeństwo zewnętrzne pojęcie - strona 162

Teoria i praktyka negocjacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sztuka negocjacji komunikacji
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2415

: skuteczna komunikacja interpersonalna, odpowiedzialne użycie siły, efektywna edukacja. Podstawowe pojęcia...

Koncesje charakterystyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Przedsiębiorczość i innowacje
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2254

gospodarcze publiczne, Warszawa 2009, s. 247). „(…) obecnie pojęcie koncesji należy rezerwować dla aktu: (1...

Mechanika ruchu pojazdów samochodowych

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Zbigniew Stańczyk
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 7518

. przez samochody terenowe. Niekiedy wygodnie jest operować pojęciem oporu drogi wynikającym z sumy oporów toczenia...

Zakres działania Rady Ministrów.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 518

); art. 146 ust. 3 pkt 7 i 8 - zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz porządku...

Automatyzacja rozrządu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Ireneusz Sitek
 • Sterowanie ruchem kolejowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1316

obsługi i kosztów eksploatacji, poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy, osiąganie żądanej zdolności...

Klasyfikacja sytuacji kryzysowych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Damian Szacawa
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3381

problematykę zagrożeń bezpieczeństwa państwa w wymiarze narodowym i ponadnarodowym i destabilizacja systemu...

Reakcja na dewiacje - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Dziurnikowska-Stefańska
 • Socjologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3129

, zewnętrzna w stosunku do jednostek rzeczywistość Perspektywa oglądu świata społecznego nie jako obiektywnie...