Bezpieczeństwo zewnętrzne pojęcie - strona 147

Wzorce osobowości typ C, D

  • dr hab. Tadeusz Ostrowski
  • Psychologia zdrowia i choroby jednostki
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2093

kontrolnej, niepoddanej terapii. Osobowość stresowa - typ D Pojęcie i charakterystyka osobowości stresowej...

Odpowiedzi do egzaminu2

  • dr hab. Barbara Pilecka
  • Psychologia osobowości
Pobrań: 798
Wyświetleń: 2184

(psychogenne). 16. Allport stworzył pojęcia: cechy indywidualne = dyspozycje osoboste badania idiograficzne...

Prawo Unii Europejskiej- opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Kinga Machowicz
  • Prawo materialne Unii Europejskiej
Pobrań: 245
Wyświetleń: 756

PRAWO MATERIALNE Pojęcia “wspólny rynek” i “rynek wewnętrzny” oznaczają prawie to samo. wspólny...

Osoby i czynności prawne - wykład

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Dr Piotr Niczyporuk
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 609

Pojęcie i rodzaje czynności prawnych: Pojęcie: Zdarzenia prawne - zdarzenia, z którymi łączą się skutki...