Bezpieczeństwo zewnętrzne pojęcie - strona 145

Postawy i wartości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Kazimierz Wolak
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1414

go górna część rysunku 5.8. Kluczowe dla tego modelu jest pojęcie aktywizacji postawy. Jak wykazały...

Cykl produkcyjny - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

korzystne efekty ekonomiczne. Pojęcie to zostało wprowadzone w 1989r. przez agendę UNEP. Dotyczy...

Filozoficzne podstawy badań społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1078

tylko poprzez przyczyny zewnętrzne na dowolny układ materialny i na odwrót; pojęcia przyczyn wewnętrznych...

Pojęcie struktury społecznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • MIKROSOCJOLOGIA
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 2667

Piotr Sztompka, „Pojęcie struktury społecznej. Próba uogólnienia” Struktura społeczna bywa...

Nieruchomości - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Małkowska
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 4067

zasad rachunkowości nieruchomości komercyjne - pojęcie z praktyki gospodarczej Typy nieruchomości...

Etyka nikomachejska - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2667

dar, lecz oparta na centralnym u Arystotelesa pojęciu egoizmu, który może być tylko bardziej negatywny...