Bezpieczeństwo zewnętrzne pojęcie - strona 140

Wykład miara Legebsue'a

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1043

*( )=0 *(A) *(B), A B *( ) Dalej można analogicznie wprowadzić pojęcie miary wewnętrznej Rozpatrujemy...

Wykład - Zgromadzenie Ogólna ONZ

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 588

Bezpieczeństwa lub wniosek taki ma poparcie większości państw członkowskich. Na początku każdej sesji...

Etnocentryzm a polityczna poprawność

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

. Ten skumulowany dorobek kulturowy to inaczej tradycja. Można to pojęcie rozumieć w trojaki sposób4. Najszersze...

Polityka zagraniczna państw - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Rafał Matera
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 742

. Polityka zagraniczna: Polityka zagraniczna – to zbiór celów i instrumentów zewnętrznej funkcji państwa...

Materiał zgromadzony podczas wykładów

 • Uniwersytet Opolski
 • prof. zw. dr hab. Stanisława Sokołowska
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 630
Wyświetleń: 3276

inspiracji heurystycznej. U podstaw rozpatrywanej metodyki leży pojęcie systemu pracy, które wg G.Nadlera...

Zarządzanie jakością - omówienie

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • dr Joanna Haffer
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2555

, to syn budowniczego zostanie zabity” Pojęcie jakości po raz pierwszy zostało użyte przez Platona...