Bezpieczeństwo zewnętrzne pojęcie - strona 11

Architektura ITS

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marta Rozmarynowicz
 • Systemy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

częścią świata zewnętrznego z którym proponowany system będzie mieć wzajemne oddziaływania. Aktor- pojęcie...

Teoria Murraya

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2443

nigdy nie zdefiniował pojęcia osobowości. Ona oddaje z jednej strony stałość a drugiej jednostkowa niepowtarzalność...

Ochrona pracy - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo pracy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 756

. W zakres tego pojęcia wchodzą normy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), skutków niedopełnienia...

Bezpieczeństwo rynku usług finansowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bartosz Borysewicz
 • Analiza i rating sektora finansowego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868

są określane ex ante. Z perspektywy sieci bezpieczeństwa pojęcie to można zdefiniować następująco: istnieją...