Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa - strona 65

Terytorium państwa - geografia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

niewewnętrznego przepływu, przepływu, który nie zagraża pokojowi lub bezpieczeństwu państwa nadbrzeżnego, w czasie...

Wspólna polityka rolna -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 875

można podzielić na: środki interwencji wewnętrznej - środki ochrony zewnętrznej - ustalenie cen interwencyjnych...

Relacje UE z Rosją

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 847

przestrzeni: (1) gospodarczej; (2) wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości; (3) bezpieczeństwa zewnętrznego...

Charakterystyka NATO i ONZ

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Madej
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
Pobrań: 616
Wyświetleń: 4151

System bezpieczeństwa zbiorowego - cechy Celem jest zapobieganie konfliktom między państwami...

Reżim polityczny.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1659

w państwie, jego bezpieczeństwo, szanse godnego życia. W każdym państwie istnieje określony reżim polityczny...

Podstawowe zagadnienia-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

o wielkie mocarstwa, czy o małe państwa organy państwa w stosunkach zewnętrznych korzystają z takiego samego...