Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa - strona 54

Polityka

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 2513

Bezpieczeństwo energetyczne państwa oznacza taki stan gospodarki, który pozwala na niezakłócone...

Status prawny Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1610

EUROPEJSKĄ, zwaną dalej „Unią”, której Państwa Członkowskie przyznają kompetencje do osiągnięcia...

Wykład - Cele i zasady ONZ

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 854

i bezpieczeństwa międzynarodowego - cel podstawowy (nadrzędny) ONZ ONZ nie jest skuteczna jeśli chodzi o regionalne...

Prawo Europesjkie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo europejskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1071

Traktat z Lizbony został podpisany przez 27 państw członkowskich Unii Europejskiej w dniu 13...

Rada Europejska - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1309

, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Państwo uznające, że projekt aktu prawnego Unii mógłby naruszyć podstawowe...

Pojęcie państwa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071

zewnętrzne społecznych przemian spowodowały powstanie państwo powstało na bazie państwa: umowy społecznej...