Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa - strona 36

Stan wojenny.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 840

pań­stwa; mobilizacja → w razie bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia państwa prezydent na wniosek...

Polityki europejskie - zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Michał Gierycz
 • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

i bezpieczeństwa „wyłączna odpowiedzialność” Państwa Członkowskiego za „bezpieczeństwo narodowe” Kompetencje...

Zasady pzekraczania granic UE

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1176

i kontroli granic zewnętrznych, opartą na solidarności między Państwami Członkowskimi i sprawiedliwą wobec...

Postacie w filozofii politycznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Edyta Balcerek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

społeczne mają charakter psychiczny Państwo ma bronić obywateli przed zewnętrznym wrogiem, rozwijać...

Kontrasygnata i prerogatywy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 987

międzynarodowych; sprawy obronności i bezpieczeństwa państwa choć sprawy ogólnego kierownictwa i odpowiedzialności...