Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa - strona 33

Definicja deficytu budżetowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie długiem publicznym
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1008

opodatkowania). - oczekiwanie społeczeństwa, że państwo będzie spełniać funkcję gwaranta bezpieczeństwa...

Trzy filary Unii Europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 539

interesów członków, umacnianie bezpieczeństwa UE i państw członkowskich, rozwijanie i wspieranie współpracy...

Wykłady

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. Jan Wiktor
 • Rynek Unii Europejskiej
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1589

zewnętrzne(stosunki z państwami trzecimi) Efekty unii gospodarczo-walutowej Wzrost ogólnej stabilności...

Koncepcje praw jednostki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1533

być przy tym jedynie instrumentem zapewniającym porządek społeczny i bezpieczeństwo zewnętrzne, a dzięki temu chroniło...

Teoria bezpieczeństwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Konieczny
 • Teoria bezpieczeństwa
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 7973

do ochrony jego wartości wewnętrznych przed zagrożeniami zewnętrznymi. BEZPIECZEŃSTWO rzeczywisty stan...